κατακληρονομέω (kataklêronomeô)

da κατά ed una parola derivata da una parola composta da κλῆρος e δίδωμι
Numero Strong: G2624
verbo

1) distribuire tirando a sorte
2) distribuire come un'eredità

κατεκληρονόμησεν: 3sing. att. aor. ind.

distribuire come ereditare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω