κατακυριεύω (katakurieuô)

da κατά e κυριεύω
TDNT - 3: 1098,486
Numero Strong: G2634
verbo

1) portare sotto il proprio potere, sottoporsi, soggiogare, impadronire
2) tenere in soggezione, essere padrone di, signoreggiare

κατακυριεύοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
κατακυριεύουσιν: 3pl. att. pres. ind.
κατακυριεύσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

(+ἰσχύω) trattare: 1
dominare: 1
signoreggiare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω