καταλλάσσω (katallassô)

da κατά e ἀλλάσσω
TDNT - 1: 254,40
Numero Strong: G2644
verbo

1) cambiare, scambiare, per esempio monete con altre di valore equivalente
   1a) riconciliare (quelli che sono in disaccordo)
   1b) ritornare in buona relazione con qualcuno, essere riconciliato a qualcuno
   1c) ricevere uno nel proprio favore

καταλλαγέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
καταλλάγητε: 2pl. pass. aor. imptv.
καταλλαγήτω: 3sing. pass. aor. imptv.
καταλλάξαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
καταλλάσσων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
κατηλλάγημεν: 1pl. pass. aor. ind.

in riconciliare: 1
riconciliare: 5
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω