καταμανθάνω (katamanthanô)

da κατά e μανθάνω
TDNT - 4: 414,552
Numero Strong: G2648
verbo

1) imparare completamente, esaminare attentamente
2) considerare bene

καταμάθετε: 2pl. att. aor. imptv.

osservare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω