κατανεύω (kataneuô)

da κατά e νεύω
Numero Strong: G2656
verbo

1) accennare con il capo, fare un segno
2) indicare ad un altro con un cenno o segno quello che si vuole che faccia

κατένευσαν: 3pl. att. aor. ind.

fare segnare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω