κατανοέω (katanoeô)

da κατά e νοέω
TDNT - 4: 973,636
Numero Strong: G2657
verbo

1) percepire, commentare, osservare, capire
2) considerare attentamente, fissare i propri occhi o la propria mente su una cosa

κατανοεῖς: 2sing. att. pres. ind.
κατανοῆσαι: att. aor. inf.
κατανοήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κατανοήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
κατανοοῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
κατανοῶμεν: 1pl. att. pres. cong.
κατενόησεν: 3sing. att. aor. ind.
κατενόουν: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.

accorgere: 1
che guardare: 1
considerare: 1
esaminare: 1
fare attentezza: 1
guardare: 3
osservare: 1
per osservare: 1
scorgere: 3
vedere: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω