καταντάω (katantaô)

da κατά ed una parola derivata da ἀντί
TDNT - 3: 623,419
Numero Strong: G2658
verbo

1) venire, arrivare
   1a) venire a un luogo di fronte, opposto a un altro
   1b) metaforicamente raggiungere una cosa

καταντῆσαι: att. aor. inf.
καταντήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
καταντήσω: 1sing. att. aor. cong.
καταντήσωμεν: 1pl. att. aor. cong.
κατήντηκεν: 3sing. att. pf. ind.
κατηντήσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
κατήντησαν: 3pl. att. aor. ind.
κατήντησεν: 3sing. att. aor. ind.

(+ἐγώ) arrivare: 1
arrivare: 5
giungere: 4
pervenire: 1
trovare: 1
vedere compiere: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω