καταπίπτω (katapiptô)

da κατά e πίπτω
TDNT - 6: 169,846
Numero Strong: G2667
verbo

1) cadere

καταπεσόντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
καταπίπτειν: att. pres. inf.

cadere: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω