καταποντίζομαι (katapontizomai)

da κατά ed una parola derivata dalla stessa parola di Πόντος
Numero Strong: G2670
verbo

1) immergere o affondare nel mare
   1a) affondare, andare giù
   1b) gettare in fondo al mare come condanna a morte per gravi crimini, affogare

καταποντίζεσθαι: pass. pres. inf.
καταποντισθῇ: 3sing. pass. aor. cong.

affondare: 1
gettare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω