κατασοφίζομαι (katasofizomai)

voce media da κατά e σοφίζω
Numero Strong: G2686
verbo

1) circonvenire con furbizia o frode, conquistare in modo sottile
2) superare con astuzia
3) superare
4) dare con furbizia

κατασοφισάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.

procedere con astuzia contro: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω