καταστέλλω (katastellô)

da κατά e στέλλομαι
TDNT - 7: 595,1074
Numero Strong: G2687
verbo

1) mandare o mettere giù, abbassare
2) mettere o tenere giù uno che è scovato o esasperato, reprimere, placare, tranquillizzare

καταστείλας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κατεσταλμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.

calmare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω