καταστρέφω (katastrefô)

da κατά e στρέφω
TDNT - 7: 715,1093
Numero Strong: G2690
verbo

1) voltare, girare sotto, vangare
   1a) il suolo con un arato
2) rovesciare, gettare giù

κατέστρεψεν: 3sing. att. aor. ind.

rovesciare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω