κατατίθημι (katatithêmi)

da κατά e τίθημι
Numero Strong: G2698
verbo

1) posare, depositare, accumulare
2) accumulare per sé stesso, per uso futuro
3) accumulare favore per sé stesso con qualcuno, guadagnare favore con (fare qualcosa per qualcuno da cui si potrebbe ottenere il favore)

καταθέσθαι: med. aor. inf.

fare: 1
guadagnare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω