καταξιόω (kataxioô)

da κατά e ἀξιόω
TDNT - 1: 380,63
Numero Strong: G2661
verbo

1) stimare degno, giudicare degno

καταξιωθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
καταξιωθῆναι: pass. aor. inf.
κατηξιώθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

(+σύ) riconoscere degnare: 1
ritenere degnare: 1
ritenere degnare di: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω