κατεφίστημι (katefistêmi)

da κατά e ἐφίστημι
Numero Strong: G2721
verbo

1) mettersi contro

κατεπέστησαν: 3pl. att. aor. ind.

insorgere contro: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω