κατεσθίω (katesthiô)

da κατά e ἐσθίω (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: G2719
verbo

1) consumare mangiando, mangiare, divorare
   1a) di uccelli
   1b) di un dragone
   1c) di un uomo che mangia un piccolo libro
2) metaforicamente
   2a) divorare cioè dissipare, devastare: sostanza
   2b) divorare cioè appropriarsi con forza: la proprietà delle vedove
   2c) spogliare qualcuno di suoi beni
      1c1) rovinare (con l'inflizione di danni)
   2d) con il fuoco, divorare cioè consumare completamente, distruggere
   2e) del consumo della forza del corpo e della mente da parte di emozioni forti

κατάφαγε: 2sing. att. aor. imptv.
καταφάγεταί: 3sing. med. fut. ind.
καταφάγῃ: 3sing. att. aor. cong.
καταφαγών: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κατεσθίει: 3sing. att. pres. ind.
κατεσθίετε: 2pl. att. pres. ind.
κατεσθίοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
κατεσθίουσιν: 3pl. att. pres. ind.
κατέφαγεν: 3sing. att. aor. ind.
κατέφαγον: 1sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) divorare: 2
consumare: 1
divorare: 7
mangiare: 3
sperperare: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω