κατεξουσιάζω (katexousiazô)

da κατά e ἐξουσιάζω
TDNT - 2: 575,238
Numero Strong: G2715
verbo

1) esercitare autorità, potere

κατεξουσιάζουσιν: 3pl. att. pres. ind.
κατέπεσεν: 3sing. att. aor. ind.

cadere: 1
sottomettere a dominare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω