κατισχύω (katischuô)

da κατά e ἰσχύω
TDNT - 3: 397,378
Numero Strong: G2729
verbo

1) riuscire a sopraffare un altro, prevalere contro
2) essere superiore in forza
3) superare
4) prevalere

κατίσχυον: 3pl. att. impf. ind.
κατισχύσητε: 2pl. att. aor. cong.
κατισχύσουσιν: 3pl. att. fut. ind.

essere in grado di: 1
finire per avere sopravvento: 1
potere vincere: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω