κομψότερον (kompsoteron)

neutro comparativo di una parola derivata dalla radice di κομίζω (con il significato propriamente, ben vestito, cioè bello)
Numero Strong: G2866
avverbio

1) più fine, migliore
+ ἔχω: portare alla correzione, stare meglio, guarire da una malattia

κομψότερον: avv. comp.

meglio: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω