κοπρία (kopria)

da kopros (forse simile a κόπτω)
Numero Strong: G2874
sostantivo femminile

1) sterco, concime
+ βάλλω: sterco

κόπρια: acc. pl.
κοπρίαν: acc. sing.

concimare: 1
di concimare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω