μώλωψ (môlôps)

da molos (probabilmente simile alla radice di μόλις) e probabilmente ops (la faccia, da ὀπτάνομαι)
TDNT - 4: 829,619
Numero Strong: G3468
sostantivo maschile

1) ammaccatura, lividura, ferita che sanguina

μώλωπι: dat. sing.

mediante livido: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω