μεταδίδωμι (metadidômi)

da μετά e δίδωμι
Numero Strong: G3330
verbo

1) impartire

μεταδιδόναι: att. pres. inf.
μεταδιδοὺς: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
μεταδότω: 3sing. att. aor. imptv.
μεταδοῦναι: att. aor. inf.
μεταδῶ: 1sing. att. aor. cong.

(+σύ) comunicare: 1
(+σύ) dare: 1
da dare: 1
dare: 1
faccia parte: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω