μεταλλάσσω (metallassô)

da μετά e ἀλλάσσω
TDNT - 1: 259,40
Numero Strong: G3337
verbo

1) scambiare, cambiare

μετήλλαξαν: 3pl. att. aor. ind.

cambiare: 1
mutare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω