μεταστρέφω (metastrefô)

da μετά e στρέφω
TDNT - 7: 729,1093
Numero Strong: G3344
verbo

1) girare intorno

μεταστραφήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
μεταστρέψαι: att. aor. inf.

mutare: 1
sovvertire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω