παραδειγματίζω (paradeigmatizô)

da παρά e δειγματίζω
TDNT - 2: 32,141
Numero Strong: G3856
verbo

1) mostrare come esempio pubblico, rendere un esempio di
   1a) in senso negativo
      1a1) esporre all'infamia
      1a2) esporre al disonore pubblico

παραδειγματίζοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.

esporre a infamare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω