παραγίνομαι (paraginomai)

da παρά e γίνομαι
Numero Strong: G3854
verbo

1) essere presente, venire vicino, avvicinarsi
2) venire avanti, fare un'apparenza pubblica

παραγενόμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
παραγενόμενον: med. aor. ptc. acc. sing. masc.
παραγενόμενος, παραγενόμενός: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
παραγενομένου: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
παραγενομένους: med. aor. ptc. acc. pl. masc.
παραγένωμαι: 1sing. med. aor. cong.
παραγένωνται: 3pl. med. aor. cong.
παραγίνεται: 3sing. med. pres. ind.
παρεγένετο: 3sing. med. aor. ind.
παρεγενόμην: 1sing. med. aor. ind.
παρεγένοντο: 3pl. med. aor. ind.
παρεγίνοντο: 3pl. med. impf. ind.

(+πάλιν) tornare: 1
arrivare: 4
correre: 1
giungere: 11
guardare: 1
non tradotto: 1
presentare: 3
recare: 1
sopraggiungere: 1
tornare: 1
trovare: 2
venire: 7
venire a: 3
Totale: 37

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω