περιβλέπομαι (periblepomai)

da περί e βλέπω
Numero Strong: G4017
verbo

1) guardare intorno
2) guardare intorno a sé stesso
3) guardare attorno (cioè per cercare)

περιβλεψάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
περιβλεψάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
περιεβλέπετο: 3sing. med. impf. ind.

(+αὐτός) guardare tutto intorno: 1
dopo osservare intorno: 1
girare sguardo: 1
girare sguardo intorno su: 1
guardare attorno: 3
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω