προσδοκάω (prosdokaô)

da πρός e dokeuo (guardare)
TDNT - 6: 725,943
Numero Strong: G4328
verbo

1) aspettarsi (se in pensiero, in speranza, o in paura)
2) cercare, aspettare
+ εἰμί: aspettato

προσδοκᾷ: 3sing. att. pres. ind.
προσδοκῶμεν: 1pl. att. pres. ind.
προσδοκῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
προσδοκῶντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
προσδοκῶντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
προσδοκῶντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
προσδοκώντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
προσεδόκων: 3pl. att. impf. ind.

aspettare: 8
aspettare di: 2
attendere: 1
dovere aspettare: 2
essere in attesa: 1
se aspettare: 2
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω