προσκόπτω (proskoptô)

da πρός e κόπτω
TDNT - 6: 745,946
Numero Strong: G4350
verbo

1) battere contro
   1a) di quelli che battono contro una pietra o altro ostacolo nel percorso, inciampare
   1b) battere il proprio piede contro una pietra
      1b1) cioè ricevere qualche danno
   1c) avventarsi, battere contro
   1d) inciampare, essere scandalizzato
      1d1) metaforicamente essere indotto a peccare

προσέκοψαν: 3pl. att. aor. ind.
προσκόπτει: 3sing. att. pres. ind.
προσκόπτουσιν: 3pl. att. pres. ind.
προσκόψῃς: 2sing. att. aor. cong.

disubbidire: 1
essere occasione di cadere: 1
fare impeto contro: 1
inciampare: 2
tu non: 1
urtare: 2
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω