προσμένω (prosmenô)

da πρός e μένω
TDNT - 4: 579,581
Numero Strong: G4357
verbo

1) rimanere con, continuare con qualcuno
2) tenere fermo a: la grazia di Dio ricevuta nel Vangelo
3) rimanere fermo, restare, stare

προσμεῖναι: att. aor. inf.
προσμείνας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
προσμένει: 3sing. att. pres. ind.
προσμένειν: att. pres. inf.
προσμένουσίν: 3pl. att. pres. ind.

attenere: 1
perseverare: 2
rimanere: 1
stare: 2
trattenere: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω