θάμβος (thambos)

simile alla parola obsoleta tafo (stupire)
TDNT - 3: 4,312
Numero Strong: G2285
sostantivo neutro

1) il rendere immobile
2) stupore
+ γίνομαι: essere stupito
+ περιέχω: essere stupito

θάμβος: nom. sing.
θάμβους: gen. sing.

da stupire: 1
di meravigliare: 1
spaventare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω