θεωρέω (theôreô)

da una parola derivata da θεάομαι (forse da aggiunge di ὁράω)
TDNT - 5: 315,706
Numero Strong: G2334
verbo

1) essere uno spettatore, guardare, vedere
   1a) vedere attentamente, prendere una vista di, osservare
      1a1) vedere mentalmente, considerare
2) vedere
   2a) percepire con gli occhi, godere la presenza di qualcuno
   2b) discernere, scorgere
   2c) accertare, scoprire vedendo

ἐθεώρει: 3sing. att. impf. ind.
ἐθεώρησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐθεώρουν: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
θεωρεῖ: 3sing. att. pres. ind.
θεωρεῖν: att. pres. inf.
θεωρεῖς: 2sing. att. pres. ind.
θεωρεῖτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
θεωρεῖτέ: 2pl. att. pres. ind.
θεωρῇ: 3sing. att. pres. cong.
θεωρῆσαι: att. aor. inf.
θεωρήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
θεωρήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
θεωρήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
θεωρῆτε: 2pl. att. pres. cong.
θεωροῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
θεωροῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
θεωροῦντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
θεωρούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
θεωροῦσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
θεωροῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
θεωρῶ: 1sing. att. pres. ind.
θεωρῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
θεωρῶσιν: 3pl. att. pres. cong.

ammirare: 1
considerare: 1
contemplare: 1
guardare: 4
rivedere: 1
stare a guardare: 1
vedere: 49
Totale: 58

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω