σκύβαλον (skubalon)

neutro di una presunta parola derivata da εἰς e κύων e βάλλω
TDNT - 7: 445,1052
Numero Strong: G4657
sostantivo neutro

1) qualsiasi tipo di rifiuti, come l'escremento di animali, immondizie, feccia
   1a) di cose indegne e detestabili

σκύβαλα: acc. pl.

spazzare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω