στρατολογέω (stratologeô)

da una parola composta dalla radice di στρατιά e λέγω (nel suo senso originale)
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: G4758
verbo

1) raggruppare (raccogliere) un esercito, arruolare dei soldati
   1a) del comandante

στρατολογήσαντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.

arruolare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω