συγκοινωνός (sugkoinônos)

da σύν e κοινωνός
TDNT - 3: 797,447
Numero Strong: G4791
sostantivo maschile

1) partecipante con altri in qualcosa, co-partner
+ γίνομαι: partecipante con

συγκοινωνὸς: nom. sing.
συγκοινωνούς: acc. pl.

compagno: 1
partecipare: 1
partecipare con: 1
partecipare insieme: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω