συνέρχομαι (sunerchomai)

da σύν e ἔρχομαι
TDNT - 2: 684,257
Numero Strong: G4905
verbo

1) venire insieme
   1a) riunire
   1b) di coabitazione coniugale
2) andare (partire) o venire con qualcuno, accompagnare qualcuno
+ εἰμί: venire con

συνελθεῖν: att. aor. inf.
συνέλθῃ: 3sing. att. aor. cong.
συνελθόντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
συνελθόντας: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
συνελθόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
συνελθόντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
συνελθούσαις: att. aor. ptc. dat. pl. femm.
συνέρχεσθε: 2pl. med. pres. ind.
συνέρχεται: 3sing. med. pres. ind.
συνέρχησθε: 2pl. med. pres. cong.
συνερχόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
συνερχομένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
συνέρχονται: 3pl. med. pres. ind.
συνῆλθαν: 3pl. att. aor. ind.
συνῆλθεν: 3sing. att. aor. ind.
συνῆλθον: 3pl. att. aor. ind.
συνήρχετο: 3sing. med. impf. ind.
συνήρχοντο: 3pl. med. impf. ind.

(+αὐτός) riunire: 1
(+αὐτός) venire: 1
(+σύ) riunire: 2
accompagnare: 2
accorrere: 1
andare con: 1
che essere: 1
partire con: 1
raccogliere: 1
radunare: 5
riunire: 7
venire: 1
venire a stare insieme: 1
venire con: 2
Totale: 27

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω