συναίρω (sunairô)

da σύν e αἴρω
Numero Strong: G4868
verbo

1) prendere insieme con un altro o altri
2) portare insieme con altri
   2a) sistemare i conti
   2b) fare un calcolo con
+ λόγος: calcolare

συναίρει: 3sing. att. pres. ind.
συναίρειν: att. pres. inf.
συνᾶραι: att. aor. inf.

fare: 2
fare contare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω