συνδρομή (sundromê)

dall'alternativa di συντρέχω
Numero Strong: G4890
sostantivo femminile

1) un correre insieme, assembramento, soprattutto ostile o rivoltoso
+ γίνομαι: correre insieme

συνδρομὴ: nom. sing.

uno assembrare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω