συνομορέω (sunomoreô)

da σύν ed una parola derivata da una parola composta dalla radice di ὁμοῦ e la radice di ὅριον
Numero Strong: G4927
verbo

1) confinare con, essere contiguo a
   1a) di una cosa
+ εἰμί: unire strettamente

συνομοροῦσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.

attiguità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω