τοσοῦτος (tosoutos)

da tosos (così tanto, a quanto pare da e ὅς) e οὗτος (incluse le sue variazioni)
Numero Strong: G5118
aggettivo

1) di quantità: così grande, così tanti
2) di tempo: così lungo

τοσαῦτα: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
τοσαύτην: acc. sing. femm.
τοσοῦτο: acc. sing. neut.
τοσοῦτοι: nom. pl. masc.
τοσοῦτον: acc. sing. masc.
τοσοῦτος: nom. sing. masc.
τοσούτου: gen. sing. neut.
τοσούτους: acc. pl. masc.
τοσούτῳ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
τοσούτων: gen. pl. masc.

così: 1
così grandezza: 3
da tanto: 1
di tanto: 1
e tanto: 1
in stesso misurare: 1
non tradotto: 1
per tanto: 2
quanto: 1
tanto: 5
tanto cosa: 1
tanto gente: 1
trovare: 1
Totale: 20

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω