τρόπος (tropos)

dalla stessa parola di τροπή
Numero Strong: G5158
sostantivo maschile

1) una maniera, modo
   1a) come, anche come
2) stile di vita, carattere, comportamento
+ ὅς: come, anche come
+ κατά + ὅς: anche come
+ ὄλεθρος: nello stesso modo come

τρόπον: acc. sing.
τρόπος: nom. sing.
τρόπῳ: dat. sing.

(+ὅς) come: 4
(+ὅμοιος) come: 1
condurre: 1
maniera: 2
modo: 2
non tradotto: 2
senso: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω