Γαλλίων (Galliôn)

di origine latina
Numero Strong: G1058
nome maschile

Gallione = "uno che vive di latte"
1) Iunio Annaeo Gallio, il proconsole romano dell'Acaia quando Paolo era a Corinto, nel 53 d.C., sotto l'imperatore Claudio Atti 18:12. Era il fratello di Iucio Annaeo Seneca, il filosofo. Gerome nella Cronaca di Eusebio dice che si suicidò nel 65 d.C. Winer pensa che fosse stato messo a morte da Nerone.

Γαλλίων: nom. sing.
Γαλλίωνι: dat. sing.
Γαλλίωνος: gen. sing.

(+) Gallione: 2
Gallione: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω