Gedeèn (Gedeôn)

di origine ebraica
Numero Strong: G1066
nome maschile

Gedeone = "colui che taglia"
1) uno dei giudici di Israele, che salvò il popolo dai madianiti

Gedeèn: gen. sing.

Gedeone: 1
Totale: 1

Trova parola:

a b c d e f g h i k l m n o p r s t x z

iqh08c - 6ggped - rgs1k9 - ykbz2j - xgafrz - 4rsa7i - 818x2o - x2qvgn