Πόντιος (Pontios)

di origine latina
Numero Strong: G4194
nome maschile

Ponzio (Pilato) = "del mare"
1) il sesto procuratore romano della Giudea, che crocifisse Gesù Cristo

Πόντιος: nom. sing.
Ποντίου: gen. sing.

a Ponzio: 1
Ponzio: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω