γλωσσόκομον (glôssokomon)

da γλῶσσα e la radice di κόσμος
Numero Strong: G1101
sostantivo neutro

1) una borsa in cui si tengono i bocconi di strumenti a fiato
2) una piccola scatola per altri usi
   2a) soprattutto un cofanetto, una borsa in cui si tengono soldi

γλωσσόκομον: acc. sing.

borsa: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω