γογγύζω (gogguzô)

di derivazione incerta
TDNT - 1: 728,125
Numero Strong: G1111
verbo

1) mormorare, borbottare, sparlare contro qualcuno con una voce bassa
   1a) del tubare di colombe
   1b) di quelli che conferiscono insieme in segreto
   1c) di quelli che si lagnano scontenti

γογγύζετε: 2pl. att. pres. imptv.
γογγύζοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
γογγύζουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐγόγγυζον: 3pl. att. impf. ind.
ἐγόγγυσαν: 3pl. att. aor. ind.

mormorare: 8
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω