γραφή (grafê)

di affinità incerta
TDNT - 1: 749,128
Numero Strong: G1124
sostantivo femminile

1) una scrittura, cosa scritta
2) la Sacre Scritture, denotava o il libro stesso, o i suoi contenuti
3) una certa porzione o sezione delle Sacre Scritture

γραφαὶ, γραφαί: nom. pl.
γραφαῖς: dat. pl.
γραφάς, γραφὰς: acc. pl.
γραφή, γραφὴ: nom. sing.
γραφῇ: dat. sing.
γραφήν, γραφὴν: acc. sing.
γραφῆς: gen. sing.
γραφῶν: gen. pl.

(+) passo di scrivere: 1
(+) scrivere: 2
di scrivere: 1
scrivere: 46
Totale: 50

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω