πύλη (pulê)

a quanto pare una parola primaria
TDNT - 6: 921,974
Numero Strong: G4439
sostantivo femminile

1) cancello, porta
   1a) del tipo più grande
      1a1) nelle mura di una città
      1a2) di un palazzo
      1a3) di una città
      1a4) del tempio
      1a5) di una prigione
2) le porte dell'inferno (paragonato ad una prigione enorme)
3) metaforicamente l'accesso o ingresso in qualsiasi condizione

πύλαι: nom. pl.
πύλας: acc. pl.
πύλῃ: dat. sing.
πύλη: nom. sing.
πύλην: acc. sing.
πύλης: gen. sing.

porta: 10
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω