παρασκευή (paraskeuê)

come se da παρασκευάζω
TDNT - 7: 1,989
Numero Strong: G3904
sostantivo femminile

1) il rendere pronto, preparazione, l'equipaggiare
2) quello che è preparato, equipaggiamento
3) nel NT in senso ebraico, il giorno di preparazione
   3a) il giorno in cui gli ebrei facevano i preparativi necessari per celebrare un sabato o una festa

παρασκευή, παρασκευὴ: nom. sing.
παρασκευήν, παρασκευὴν: acc. sing.
παρασκευῆς: gen. sing.

di preparare: 1
essere: 1
preparare: 4
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω