πεντηκοστή (pentêkostê)

femminile del numero ordinale di πεντήκοντα
TDNT - 6: 44,826
Numero Strong: G4005
sostantivo femminile

Pentecoste = "il cinquantesimo giorno"
1) la seconda delle tre grandi feste giudaiche, festeggiata a Gerusalemme ogni anno, la settima settimana dopo la Pasqua ebraica, in riconoscimento del raccolto completato

πεντηκοστῆς: gen. sing.

Pentecoste: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω